Munkácsy Mihály Művelődési Ház

Közzétételi lista

Közzétételi adatok

Szervezeti és személyzeti adatok

Hivatalos név: Munkácsy Mihály Művelődési Ház

Az intézmény neve rövidítve: MMMH
Székhely és cím: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 83.
Központi telefonszám: +36 23 890 366
Rendezvényszolgálat telefonszáma: +36 23 999 250, +36 23 890 366 – 40-es mellék
Központi elektronikus levélcím: info@mmmh.hu
Honlap: www.torokbalintmuvhaz.hu
Rendezvényszolgálat az intézmény nyitvatartási idejében működik.
A rendezvényszolgálat vezetője: Elek Zsófia Kata, telefonszáma: +36 23 890 366 – 42-es mellék

Szervezeti felépítés

Az intézmény feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó Szervezeti és Működési Szabályzat, Alapító Okirat csatolmányként olvasható.

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Hivatalos név: Törökbálint Város Önkormányzata

Székhely és cím: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79.
Központi telefonszám: +36 23 335 021
Elektronikus levélcím: hivatal@torokbalint.hu
Honlap: www.torokbalint.hu
Felügyelt költségvetési szervek:
Nincs a szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő, más közfeladatot ellátó szerv.

Nincs a szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdasági szervezet. Nincs a szerv által alapított közalapítvány.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Az intézmény feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó Szervezeti és Működési Szabályzat, Alapító Okirat csatolmányként olvasható.

A Szervezeti és Működési Szabályzat által nem tartalmazott feladatok

További részletezését az intézmény és Törökbálint Város Polgármesteri Hivatalának belső szabályzatai tartalmazzák:

Gazdálkodási adatok

Az intézmény beszámolói, munkatervei, statisztikai adatai csatolmányként olvashatók.

Beszámolók

2022 évi beszámoló

Munkatervek

2023 évi munkaterv

Határozat

14/2023. (II. 06.) HPB határozat

Statisztikai Adatszolgáltatás

2022 statisztika

2023 statisztika